Giải pháp chứng chỉ iPhone/iPad

Dễ dàng cài đặt file iPA mà không cần sử dụng máy tính.

Cert I

50k/ UDID

 • Certificate & Provisioning
 • Sign không giới hạn iPA
 • Trên 6 tháng
 • Hỗ trợ
 • Bảo hành khi bị thu hồi
 • Đổi thiết bị
Ngừng bán

Cert II

200k/ UDID

 • Certificate & Provisioning
 • Sign không giới hạn iPA
 • Trên 6 tháng
 • Hỗ trợ
 • Bảo hành khi bị thu hồi
 • Đổi thiết bị
Đăng ký

Cert III

300k/ UDID

 • Certificate & Provisioning
 • Sign không giới hạn iPA
 • Trên 6 tháng
 • Hỗ trợ
 • Bảo hành khi bị thu hồi
 • Đổi thiết bị 1 lần
Đăng ký

Một số lưu ý

1. Chúng tôi chỉ cung cấp chứng chỉ, không cung cấp iPA.

2. Không bảo hành với mọi trường hợp khi chọn mua gói Cert I.

3. Khi mua gói Cert II hoặc Cert III, trong thời gian chứng chỉ còn hạn nhưng bị thu hồi, chúng tôi sẽ đổi chứng chỉ khác hoặc hoàn lại tiền số ngày chưa sử dụng.

4. Thời gian hết hạn chứng chỉ phụ thuộc vào acc dev.

5. Quá trình cấp chứng chỉ phải chờ hết 72 tiếng để Apple duyệt. Trong thời gian này vui lòng không hỏi khi nào có chứng chỉ. Cảm ơn.

6. Khi chat vui lòng vào thẳng vấn đề, đừng alo, blo rồi im lặng. Cảm ơn.